fbpx

KJØPSVILKÅR

Godkjente betalingsmåter
Betalingen foregår via vår leverandør, Ticketmaster, som godtar betaling med Visa og Mastercard. Internettsiden til Ticketmaster er beskyttet med SSL-teknologi. Det betyr at din person- og brukerkontoinformasjon er kryptert slik at ingen skal kunne misbruke den.

Priser og tilgjengelighet
Ticketmaster selger billetter på vegne av mange ulike arrangører. Det er Fornebu Music & Arts Festival (heretter kalt FoMA), ikke Ticketmaster, som bestemmer hvor mye de ulike billettene våre koster og hvor mange billetter av hver type som er tilgjengelig.

Vi selger alle våre billetter gjennom Ticketmaster sine salgskanaler: internett, mobil og bestillingstelefon. Oversikt over alle de ulike billettene som selges til FoMA og link til kjøp av billetter finner du på billettsiden vår. Ønsker du å bestille per telefon, ta kontakt med Ticketmaster sitt billettkontor på tlf. 22 82 81 97.

Alle salgskanaler benytter samme billettsystem, noe som betyr at populære billettyper fort kan bli utsolgt. Ettersom arrangementsdatoen nærmer seg, kan av og til et begrenset antall billetter bli lagt ut for salg. Ticketmaster har ingen innflytelse på denne prosessen.

Billetter kjøpt hos uoffisielle kanaler
Vi anbefaler på det sterkeste å kun kjøpe billetter via Ticketmaster sine offisielle salgskanaler da det dessverre finnes mange useriøse aktører og en del falske/ugyldige billetter i omløp gjennom disse.

Falske/ugyldige billetter vil alltid bli avvist i døren, og vi har ingen mulighet til å sjekke om billetter kjøpt gjennom andre enn Ticketmaster sine offisielle kanaler er gyldige eller ikke.

FoMA refunderer eller kompenserer ikke gjester som blir nektet adgang grunnet billetter som er kjøpt gjennom uoffisielle kanaler.

Servicegebyr
Når du kjøper billetter til FoMA påløper det et servicegebyr til Ticketmaster. Størrelsen på gebyret avhenger av billettprisen, samt hvilken kjøpemåte som velges. Det nøyaktige beløpet fremkommer i kjøpsprosessen hos Ticketmaster.

Refundering og bytting av billetter
Det er viktig å forsikre seg om at man har valgt riktige billetter før billettreservasjonen bekreftes. Ticketmaster kan ikke refundere billetter som allerede er kjøpt eller bytte disse mot andre billetter. Dersom billetter blir ødelagt, slik at det ikke er mulig å sjekke billettens gyldighet, ta kontakt med Ticketmaster. Ticketmaster vil deretter sende deg informasjon om hvordan du skal forholde deg.

Dersom Ticketmaster er i tvil om din brukerinformasjon, forbeholder Ticketmaster seg retten til å kontakte deg ved å benytte adressen, telefonnummeret eller e-postadressen du oppga, før de sender deg dine billetter. Dersom Ticketmaster ikke kommer i kontakt med deg, sletter Ticketmaster din bestilling uten videre varsel. Billettene du reserverte kan dermed selges til andre kunder.

Billetter vil bli sendt til den adressen som ble oppgitt da du kjøpte billettene dine. Oppbevar dine billetter på et trygt sted.

Levering av billetter
Ticketmaster sender deg dine billetter i løpet av 3 virkedager, ved store billettslipp kan utsendelse fra Ticketmaster ta litt lengre tid. Hvis du ikke har mottatt dine billetter i god tid før arrangement, ta kontakt med Ticketmaster sitt kundesenter på telefon 22 82 81 97.

Dersom billettene er kommet i retur grunnet feil adresse i din brukerkonto, vil Ticketmaster belaste deg NOK 50,– i gebyr for å sende disse på nytt til deg.

Endringer i festivalprogrammet
FoMA gjør oppmerksom på at endringer i festivalprogrammet kan forekomme, herunder endringer i hvilke artister som opptrer under festivalen. Slike endringer kan forekomme tett opp til arrangementsdato og gir ikke rett til tilbakebetaling eller heving av billettkjøpet. FoMA skal tilstrebe å håndtere eventuelle endringer på en slik måte at det fremdeles tilbys en fullverdig festivalopplevelse.

Avlysing av arrangementet
FoMA forbeholder seg retten til selv å avlyse arrangementet.

Dersom FoMA selv avlyser arrangementet refunderes normalt billetter inntil 60 dager ETTER opprinnelig dato for festival. Servicegebyr blir ikke refundert. Merk at særskilte regler/vilkår for refusjon gjelder for avlysing som følge av en Force Majeure-situasjon.

Refundering skjer ikke automatisk, du må selv ta kontakt med oss for refusjon. Skjema for refusjon blir publisert på vår hjemmeside dersom vi avlyser arrangementet.

Flytting av arrangementet
FoMA forbeholder seg retten til å flytte arrangementet.

Dersom arrangementet blir flyttet vil alle kjøpte billetter fremdeles være gyldige, og kan dermed benyttes til ny dato. Dersom ny dato ikke passer for deg kan få refundert kjøpte billetter inntil 60 dager ETTER opprinnelig dato for festival. Servicegebyr blir ikke refundert.

Refundering skjer ikke automatisk, du må selv ta kontakt med oss for refusjon. Skjema for refusjon blir publisert på vår hjemmeside dersom vi flytter arrangementet.

Force Majeure
FoMA forpliktelser overfor billettkjøperne i disse kjøpsvilkårene, herunder også FoMA ansvar for gjennomføring av arrangementet, inkludert billettkjøpers eventuelle rett til refundering og erstatning/prisavslag, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en Force Majeure-situasjon før eller under arrangementet.

Med Force Majeure menes årsaker som er utenfor FoMAs kontroll som FoMA rimeligvis ikke kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, eksempelvis, og ikke uttømmende: krig, opptøyer, terrorisme, større sykdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.

Merk at man ved pålegg om avlysning fra nasjonale myndigheter som følge av covid-19-pandemien, vil få tilbud om full refusjon av billett(er) eller overføring av billett(er) til neste planlagte arrangement.

Ticketmaster sine retningslinjer for kjøp
Når du kjøper billetter gjennom Ticketmaster aksepterer du både FoMAs og Ticketmasters vilkår for billettkjøp.

Ticketmaster sine gjeldende vilkår for billettkjøp finner du her.