fbpx

MILJØ

FoMA skal ta et aktivt eierskap til miljø og bærekraft. Vi er dedikert til å ha minst mulig miljøavtrykk og forplikter oss til å skape opplevelser på en bærekraftig måte. Vi jobber med samarbeid som vil synliggjøre vårt engasjement for miljø, og vil fremover mot festivalen informere om tiltak som kan bidra til at festivalen blir bærekraftig og miljøvennlig.

Fornebu har et fantastisk dyre- og fugleliv. Vår nærmeste nabo er Lagmannsholmen naturreservat.

FoMA vil gå i bresjen for å sette ned et utvalg med ressurspersoner innen forvaltning av dyrelivet og miljøet i og rundt festivalområdet, etter inspirasjon fra spesielt Hovefestivalen som ble arrangert i Rået Nasjonalpark (her har vi også hentet erfaring fra SNO og Satsforvalteren i Agder). Vi har hatt en omfattende prosess med Statsforvalteren i Viken som har gitt dispensasjon til vår bruk av området, dog med en rekke tiltak som skal gjennomføres. Vi er, og har vært, i dialog med Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Institutt for Naturforskning og Bærum Kommune som har vist seg positive til prosjektet gitt tiltakene som er planlagt  gjennomført. I tillegg jobber vi også med å tilknytte oss ressurspersoner med fagkompetanse på temaet fra Fornebu – her er det mye flinke folk!

Den største utfordringen for Lagmannsholmen, og hekkende fugl spesielt, er ferdsel. Per i dag er det mennesker, hunder, fiskere, kajakk/småbåter o.l som er av de største utfordringene for å sikre en vellykket hekking i reservatet. I tillegg er det forholdsvis sterk predasjon fra større fugler (gjerne det man på folkemunne vil kalle «bymåker»). Dette gjorde at så langt vi vet var det dessverre ingen vellykkede kull i 2021. 

Det høres helt sikkert ambisiøst ut – men vi ønsker sammen med lokale krefter og ulike offentlige instanser å være en bidragsyter for å gjøre et ordentlig forsøk på å snu denne trenden og kunne bidra til at det faktisk kommer vellykkede kull fra Lagmannsholmen våren 2022. Dette skal skje gjennom fysiske tiltak, men også kampanjer og informasjon før, under og etter festivalen.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt miljøprofilen til festivalen på nyåret.

FoMA kommer ikke til å benytte fyrverkeri som avslutningsshow som ofte er vanlig på større festivaler – dette av hensyn til fugler, hunder/husdyr, småbarnsfamilier (og miljøet vårt). Det vil være pyro og effekter på selve scenene.

Ønsker man mer informasjon, eller vil engasjere seg i miljøarbeidet til festivalen gleder vi oss til å høre fra deg!