fbpx

MILJØ

Vi i FoMA skal ta et aktivt eierskap til miljø og bærekraft. Vi er dedikert til å ha minst mulig miljøavtrykk og forplikter oss til å skape opplevelser på en bærekraftig måte. Vi jobber med samarbeid som vil synliggjøre vårt engasjement for miljø, og har allerede for festivalen i 2022 gjennomført tiltak som kan bidra til at festivalen blir bærekraftig og miljøvennlig i årene fremover.

Fornebu har et fantastisk dyre- og fugleliv. Vår nærmeste nabo er Lagmannsholmen naturreservat.

Gjennom planlegging av festivalen i 2022 har vi vært i tett dialog med ulike fagmiljøer og instanser som Birdlife, Statsforvalteren i Viken, Bærum Kommune, Norsk institutt for Naturforskning og ulike private ornitologer som kjenner lokalmiljøet godt. Statsforvalteren er øverste myndighet og har godkjent festivalens søknad for gjennomføring, gitt gjennomføring av flere ulike tiltak.

Noen av disse tiltakene gjennomføres den siste uken før festivalen starter. Det settes ut bygningsgjerder langs sjøsiden med dekke for å hindre innsyn fra Lagmannsholmen til festivalområdet. Plassering av større konstruksjoner som telt gjøres på en slik måte at de er med å blokkere for støy fra scener mot holmen. Vi setter opp «badebøyer» rundt holmen for å hindre småbåter, kajakkpadlere og annet å komme for nær reservatet. I tillegg videoovervåker vi reservatet i cirka en uke før festivalen for å dokumentere aktivitet på holmen.

FoMA kommer ikke til å benytte fyrverkeri som avslutningsshow som ofte er vanlig på større festivaler – dette av hensyn til fugler, hunder/husdyr, småbarnsfamilier (og miljøet vårt). Det vil være pyro og effekter på selve scenene.

Ønsker man mer informasjon om tiltakene vi gjør mot naturreservatet eller området ellers, ser vi frem til å høre fra deg!